Please wait...

Partido Liberal
Project Makinig
ENGLISH
FILIPINO
BISAYA

Do you feel that we Filipinos have become more irritable, less forgiving, and more prone to anger? Do you think that our smiles hide more pain than joy? Do you want to know what happened to us?

To answer these, we are going back to our people. We will listen, this time more intently. We will try to re-connect, more by listening and less by talking. With the use of technology, we will find the heart of each story, and our own collective story.

To do this, we only ask a few hours of your time to join us in this project.


Let's go! Let's listen. Let's respond.

Sa tingin mo, nagiging mas palaaway, mapanghusga, at magalitin ba tayong mga Pilipino? Sa tingin mo, tinatago lang ba ng mga ngiti natin ang pait at lungkot? Gusto mo bang malaman kung ano’ng nangyari sa atin?

Para sagutin ang mga ito, babalik tayo sa tao. Makikinig tayo, at makikinig nang mas mabuti. Susubukan nating makipag-ugnayang muli, sa pakikinig kaysa pagsasalita. Gamit ang teknolohiya, tutuklasin natin ang hugot sa bawat kwento, at ang kwento nating mga Pilipino.

Para magawa ito, ilang oras ‘nyo lamang ang hiling namin para sumali sa proyekto.


Tara! Makinig tayo. Kumilos tayo.

Gibati ba nimo nga mas iritable na kitang mga Pilipino, dili dali maka pasaylo, ug mas dali masuko? Nakahunahuna ba kamo nga ang atong mga pahiyom nagatago ug kasakit labaw sa gipakita nga kalipay? Gusto ba ninyo makabalo unsay nahitabo kanato?

Aron matubag kining mga pangutana, mobalik kita sa mga tawo. Maminaw ta ug maayo. Maningkamot ta nga mag-reconnect, mas maminaw kaysa mag storya. Sa paggamit ug teknolohiya, atong makita ang kinasing-kasing nga istorya, ang atong hugpong nga istorya.

Sa paghimo niini, mangayo lang kami og higayon sa inyong oras para moapil kanamo niining proyekto.


Tara! Maminaw ta. Motubag ta.

*Required fields

We keep your information private and secure. You can read the privacy policy here.

Ukol sa Project Makinig

Ano ang Project Makinig?

Ang Project Makinig ay isang modern, nationwide listening campaign. Gamit ang teknolohiya, kakalap at mag-oorganisa ng mga volunteer sa iba’t ibang panig ng bansa, at sasanayin silang gamitin ang platform ng kampanya. Personal nilang kakatukin, kukumustahin, at pakikinggan ang mga kwento, pangarap, at pangamba ng ating mga kababayan. Itatala ang mga ito upang makaambag sa mga mensahe, stratehiya, at platapormang isusulong natin sa mga susunod na panahon.

Ano ang layunin ng Project Makinig?

Ang pangunahing layunin: makinig. Linawin natin: Hindi persuasion campaign ang Project Makinig. Hindi pangungumbinsi ang layunin ito. Isa itong pagbubukas-loob. Sa panahon kung kailan tila nababalot ng takot, galit, at alitan ang ating lipunan, magbubukas ang Project Makinig ng pagkakataon upang malaya muling makapagsalita at mapakinggan ang boses ng ating mga kababayan.

Sino ang nais kausapin ng Project Makinig?

Kahit sino, pangunahin na ang mga taong uhaw sa pakikinig; ang mga kababayan nating may pakiramdam ng pagka-etsa-puwera o pagkakabalewala. Kahit sinong may kuwento.

Sino ang puwedeng mag-volunteer para sa Project Makinig?

Saanmang bahagi ng Pilipinas namamalagi, anumang edad o estado sa buhay, basta’t bukal ang loob na tumulong at magmalasakit, maaring mag-boluntaryo sa kampanya.

Paano maging volunteer sa Project Makinig?

Kung nais maging bahagi nito, mag-sign-up lang sa www.projectmakinig.ph. Direktang tatawag sa inyo ang Volunteer Relations Officers para sa mga susunod na detalye. Nagsisimula na ang mga pagsasanay at paglilibot sa buong bansa ngayong Oktubre.

Ano mismo ang hinihingi ng Project Makinig mula sa mga volunteer?

Hindi malaki. Matapos kang makausap ng mga VROs, magse-set ng isa hanggang dalawang oras ng training sa paggamit ng app, at ilan pang oras para mag-ikot, kumatok, at makipagkuwentuhan sa area na tutukuyin ng mga Area Coordinator. Hinihiling na bawat volunteer ay makakalap ng sampung usapan. Pagkatapos nito, maari mo pang ipagpatuloy ang pakikinig kung nanaisin mo.

PRIVACY POLICY

The PROJECT MAKINIG recognizes the importance of privacy and are committed to maintaining the accuracy, confidentiality and security of your personal information. PARTIDO LIBERAL NG PILIPINAS maintains physical, electronic and procedural safeguards that are appropriate to the sensitivity of your personal information. These safeguards are designed to protect your personal information from loss and unauthorized access, modification or disclosure. Unless you advise us otherwise, by receiving this Privacy Policy, you are deemed to have given your consent to the collection and use of your personal information to update you on our work, present you with opportunities to support, and provide you with opportunities to feed back to us through surveys.

PARTIDO LIBERAL NG PILIPINAS may use the personal information you provide to contact you in response to a query or suggestion, send you updates and other promotional information, confirm any donation or registration made through the donation page, obtain payment for purchases made through the donation page, or undertake statistical analysis. You can cancel or modify your information at any time by e-mailing recruitment@liberal.ph.

By submitting this application, you declare that the information you provided is freely given, true, complete, and accurate, and acknowledge that the PARTIDO LIBERAL NG PILIPINAS may verify the information from sources accessible under the law.

Partido Liberal ng Pilipinas

In order to use your existing registration details under Partido Liberal, we need to verify your identity. Enter your email address you used to sign up with Partido Liberal ng Pilipinas.

VERIFY

Checking email address...

Verification email sent!

Please check your email to verify your application.

CLOSE

No record.

We didn't find your email address .

Try Again
Continue Signing Up